White's Hudson River Marina faded logo

White’s Hudson River Marina faded logo